เกี่ยวกับเวิร์กช็อป

เวิร์กช็อป *

วันที่ต้องการ *

เวลาที่ต้องการ *

จำนวนของผู้เข้าร่วม *

ชี่อ *

อายุ *

เพศ *
 ชาย หญิง

ชี่อ *

อายุ *

เพศ *
 ชาย หญิง

ชี่อ *

อายุ *

เพศ *
 ชาย หญิง

ชี่อ *

อายุ *

เพศ *
 ชาย หญิง

อีเมล์ *

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือชื่อโรงแรมที่ญี่ปุ่น*

ประเทศ *

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ความพร้อมใช้งาน

เวิร์กช็อป Time Resevation
เวิร์กชอปมังงะ 10:00~18:00 4 days prior
เวิร์กชอปการตกแต่งด้วยคริสเทิล 10:00~18:00 4 days prior
เวิร์กชอปศิลปการตกแต่งเล็บ 10:00~18:00 4 days prior
เดรสอัพชุดกิโมโน 1 10:00~18:00 3 days prior
เดรสอัพชุดกิโมโน 2 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอปคะโดะ การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอป ซะโดะ พิธีชงชาญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอป โชะโด การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior