ประสบการณ์ทางวัฒนธรรรม

/ประสบการณ์ทางวัฒนธรรรม
­

เวิร์กชอปการตกแต่งด้วยคริสเทิล

การตกแต่งด้วยคริสเทลเป็นการตกแต่งเครื่่องประดับ โดยการติดลูกปัดคริสเทิลลงบนเครื่องประดับด้วยกาว เพลิดเพลินกับวัฒนธรรม คะวะอิ (น่ารัก) ของญี่ปุ่นทัวร์จะดำเนินการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

เวิร์กชอปการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี่หุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าของญี่ปุ่น เวิร์กชอปนี้ดีไซด์สำหรับเด็กอายุ 10 – 15 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็จะเพลิดเพลินกับมันเช่นกันทัวร์จะดำเนินการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

เวิร์กชอปมังงะ

มังงะญี่ปุ่นได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้น คุณจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสรรมังงะในเวิร์กชอปนี้ ซึ่งดีไซด์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ทัวร์จะดำเนินการในภาษาอังกฤษเท่านั้น