คุณสามารถทำกล่องเล็กๆ ด้วยกระดาษญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการเปลี่ยนโฉมแผ่นกระดาษที่มีลวดลายสวยๆ ให้เป็นกล่องเล็กๆ น่ารัก สำหรับเก็บเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และอื่นๆ พกพาสิ่งของเปราะบางด้วยความระมัดระวัง .

ทัวร์จะดำเนินการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ระยะเวลา: 30 นาที
  • ค่าธรรมเนียม: ฟรี
  • สำรองที่: ไม่จำเป็น