คุณสามารถเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี่หุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าของญี่ปุ่น เวิร์กชอปนี้ดีไซด์สำหรับเด็กอายุ 10 – 15 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็จะเพลิดเพลินกับมันเช่นกัน

ทัวร์จะดำเนินการในภาษาอังกฤษเท่านั้น

This workshop is currently not available.

้ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ระยะเวลา: 60 นาที
  • ค่าธรรมเนียม: ฟรี
  • สำรองที่: ไม่จำเป็น