“คิริโกะ” คือแก้วเจียระไนที่สืบทอดมาจากเส้นทางสายไหมสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้กลายมาเป็นงานหัตถศิลป์แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นในชื่อของ “เอะโดะ คิริโกะ” และ “คะมะตะ คิริโกะ” คืองานหัตถศิลป์อันเกิดจากผสมผสาน “เอะโดะ คิริโกะ” กับความเป็นคะมะตะในภาพลักษณ์แบบสมัยใหม่ ช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นทีละชิ้นๆ โดยนำแก้วไปเจียระไนและขัดแต่งครั้งแล้วครั้งเล่า ตามด้วยการวาดลวดลายอันละเอียดและสลับซับซ้อน ชื่อบริษัท “ฟอร์เรสท์” มีที่มาจากความตั้งใจของคุณนาเบะยะ ผู้เป็นประธานบริษัท ที่ต้องการสร้างสรรค์งานแก้วคิริโกะซึ่งให้ความอบอุ่นราวกับต้นไม้

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฟอร์เรสท์
  • ราคา (รวมภาษี): คู่ละ 30,000 เยน
  • ได้รับรางวัล LUXURY JAPAN ในปี 2012 / รางวัล “Charming Japanese Souvenir Contest 2012” จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว