เกี่ยวกับเวิร์กช็อป

เวิร์กช็อป *

วันที่ต้องการ (ใช้ได้อีก 3 วันถัดไปจนถึงหนึ่งเดือน)*

เวลาที่ต้องการ *
จำนวนของผู้เข้าร่วม *
ชี่อ *

อายุ *

เพศ *
 ชาย หญิง

ชี่อ

อายุ

เพศ
 ชาย หญิง

ชี่อ

อายุ

เพศ
 ชาย หญิง

ชี่อ

อายุ

เพศ
 ชาย หญิง

อีเมล์ *

ประเทศ *

ชื่อที่พัก*

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำหรับญี่ปุ่น

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ความพร้อมใช้งาน

เวิร์กช็อป Time Resevation
เวิร์กชอปมังงะ 10:00~18:00 4 days prior
เวิร์กชอปการตกแต่งด้วยคริสเทิล
การระงับการรับ
4 days prior
เวิร์กชอปศิลปการตกแต่งเล็บ
การระงับการรับ
4 days prior
เดรสอัพชุดกิโมโน 1
การระงับการรับ
3 days prior
เดรสอัพชุดกิโมโน 2 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอปคะโดะ การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอป ซะโดะ พิธีชงชาญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior
เวิร์กชอป โชะโด การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 10:00~18:00 3 days prior