“ซืองาคุ อาร์ท” งานประติมากรรมสเตนเลสที่นำฟังก์ชันของตัวแปรอิสระ 2 ตัวมาทำเป็นรูปกราฟสามมิติด้วยเทคนิคการขึ้นรูปโลหะ นำแผ่นเหล็กกล้านับสิบที่ตัดเป็นโลกัสที่แสดงถึงฟังก์ชันมารวมกันเป็นลายตารางเพื่อสื่อถึง “งานศิลป์ที่มองเห็นได้ด้วยตา” อันเร้นลับ รูปทรงที่มีความลึกซึ่งให้อารมณ์แตกต่างกันไปตามมุมที่มอง ประกายเร้นลับอันเกิดจากการสอดประสานของโครงสร้างเรขาคณิตซ้อนกันหลายชั้น──ทั้งหมดนี้เกิดจากสูตรคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยตัวแปรเพียงสองตัวเท่านั้น ”คณิตศาสตร์สวยงามได้ขนาดนี้เชียวหรือนี่”──คือคำถามที่อาจเกิดขึ้นในใจของใครหลายคน ”ฟังก์ชัน” ดังกล่าวที่มองเห็นได้เฉพาะใน CG ได้รับการสร้างสรรค์ให้เป็นรูปทรงสามมิติโดยช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ──ผลงานทั้ง 20 ชิ้น 9 ประเภทเหล่านี้จะให้ท่านได้ค้นพบโลกใหม่อันน่าทึ่งอย่างแน่นอน ชิ้นงานในภาพชื่อว่า “PEGASUS II” ซึ่งสื่อถึงสูตร z=a(x²-y²)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Ohashi Engineering
  • ราคา (รวมภาษี): 17973 เยน
  • ชนะการประกวด “ผลิตภัณฑ์ใหม่-เทคโนโลยีใหม่” ของเขตโอะตะ ในปี 2011